Kalite Politikamız

Eğiterek, hataları minimuma indirerek, son ürün mükemmelliği sağlamayı,

İlgili yürürlükteki tüm yasal mevzuat ve diğer şartlara uyulmasını ve gözden geçirilmesini,

Kuruluşun bağlamı ve amacı kapsamındaki hususlara uyum sağlamayı,

Amaca ve hedefe ulaştıracak bilgi ve kaynakların sağlanmasını,

Enerji tasarımı doğrultusunda altyapı donanım, sistem faaliyetlerinde verimliliği ve tasarrufu ele almayı,

İlgili taraf ve paydaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda personel enerji ve çevre-atık kullanımı farkındalığını artırmak, Kaliteli, Hijyenik, Sağlıklı ve Güvenli ürünler üretmeyi,

Ürünü üreten çalışanımızın can güvenliğini, memnuniyetini ve ürün kalitesini arttırmak için mesleki eğitimini teşvik etmek,

Sunduğumuz üründe kullanılan teknolojinin çevre uyumlu olmasında öncü olmak, çevreyi ve doğayı koruyucu ve iyileştirici faaliyetleri desteklemek,

Ürün kalitemizi çalışma ortamına bağlı olarak en üst seviyede tutmak, ülke menfaatleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,

Çalışanlarımız ve çevremizdekilere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturup kaza risklerini en aza indirmek, tehlikeleri ortadan kaldırmak, İSG mevzuatuna uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak,

İçinde yaşadığımız sosyal çevrenin ve ürün ve hizmet sunduğumuz müşterinin çevre bilincini ve memnuniyetini arttırıcı sektörel gelişmeleri ve iyileştirmeleri araştırmak, adapte etmek ve uygulamak,

Tasarım faaliyetlerinde enerji performans iyileştirmesini dikkate alan yaklaşımları desteklemek.